Obchodní podmínky

Klient rezervací lekce jógy potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu (nebo zdravotního stavu svého dítěte) , je (popř. dítě) fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekcí jógy. Pokud má jakákoliv zdravotní omezení, doporučujeme konzultovat vhodnost cvičení jógy s lékařem, a neprodleně o nich informovat instruktorku před začátkem lekce. 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů klient výslovně prohlašuje, že svým přihlášením na lekci souhlasí se zpracováním osobních údajů (popř. svého dítěte) a současně souhlasí se zasíláním elektronické pošty s informacemi o akcích Centra Elle-ments na e-mail uvedený v rezervaci nebo přihlašovacím formuláři. Centrum Elle-ments se zavazuje neposkytnout tento údaj žádné třetí straně.