Nařízení GDPR

Od 25. května 2018  platí  tzv. Obecné nařízení o ochraně dat (GDPR – General Data Protection Regulation), který je uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě a jehož cílem je chránit digitální práva občanů EU.

V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Je tedy nezbytné získat ZNOVU Váš souhlas s poskytováním osobních údajů a jejich využití k marketingové komunikaci a zatím účelem vám byl zaslán email s potvrzením uvedených údajů.

Při založení účtu v rezervačním systému nebo vytvořením rezervace po telefonu poskytujete Centru Elle-ments (provozovatel Dagmar Vaculíková) následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu. Všechny tyto údaje jsou využívány a archivovány pouze za účelem poskytování jógových služeb, informování o změnách v rozvrhu, nových lekcích, workshopech a jógových pobytech apod. K těmto údajům, jejich zpracování a využití má přístup pouze Dagmar Vaculíková. Uvedené údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně.